Mokranjske stene

 1. Mokranjske stene su prirodno bogatstvo Mokranja i nalaze se na zapadnoj strani sela, udaljene oko 2 km od centra. Pretpostavlja se da je za vreme Rimljana most spajao dve najveće stene.
 2. Arheolozi su na vrhovima stena pronašli dosta starih predmeta iz tog doba. Takođe se pretpostavlja da ispod stena postoji pećina,zvana "Hajdučka pećina".U podnožju je predivno jezerce sa vodopadom.
 3. U gornjem delu toka Sikolske reke iskri se još jedno jezerce, znatno dublje od donjeg. Oba su bogata ribom.

 1. Geološku građu Mokranjskih stena sačinjavaju dubinske stene,karbonantne stene i raznoliki škriljci,dok su oko njih rečni sedimenti i peniti. Za razliku od okolnih naselja Mokranje nije bogato podzemnim vodama i izdanima. Magmatskim stenama,koje su praktično vodoodržive, obrazuje se plitka i vodom siromašna izdan. Sa kristalastim škriljcima udružene su i velike mase granita (stene vulkanskog porekla).Pomenuti kristalasti škriljci stvarani su u arhajskoj eri. U ovoj oblasti su i stene stvarane u staro ili paleozojsko doba. To su opet škriljaste stene, ali mekše od kristalastih škriljaca (glinovite stene). Tu su i peščari i konglomerati.
 2. Sve su se stene stvarale u morskoj vodi. Prve su stene stvarane u periodu karbona od ugljenisanih biljnih čestica.
 3. Životinjski svet bio je oskudno zastupljen.Ove stene nalaze se gotovo ispod svih većih planina u ovoj oblasti.
 4. Na Mokranjskim Stenama ima zidina od opeke i kamena,stanovništvo veruje da je to iz vremena Lacina tj. Rimljana. Sikolska reka izvire kod Belih Voda,ispod Deli Jovana i protiče kroz sela Sikole,Metriš,Rečku i Mokranje.
 5. Pošto primi Čubarski potok uliva se u Timok. Površina sliva Sikolske reke iznosi 135 km.
 6. Dužina reke je 10 km,godišnja suma padavina je 675. Srednji godišnji proticaj je 1,15,specifični oticaj 6,2,godišnja suma isparavanja je 479 i godišnja visina oticaja je 19,6. Sikolska reka kod Mokranja ima kotu 181,05 i ima najviši vodostaj 280, a najniži 66.

 1. Mokranjske stene su vlasništvo Mokranjaca. Tamo se ne znaju granice individualnih parcela, jer vlasnici poseduju idealne delove od određenih parcela. To znači da na jednoj parceli ima više vlasnika, ali nisu ravnopravni u veličini delova, već su delovi svojine različiti. U katastarskim knjigama su navedeni samo delovi, razlomci,. Na primer, neko ima 5/20, neko 7/20, neko 8/20 itd, Taj potes se zove Kamenjar.
 2. U Kamenjaru ima više stena i to: Velika stena, špicasta stena, rasečena stena, mala stena, Grujina stena, a postoje i tereni: Žapka, Aleksina poljana, Među stenama,ispod velike stene, ispod rasečene stene itd. Postoje tri vira za kupanje : veliki vir, vir bez dna i mali vir. U Kamenjaru je ranije bilo više vodenica: MORA ALU GICĂ, MORA ALU GICĂ ALU STOJAN, MORA A STĂJKIČOAJI I JOŠ NEKE.
 3. Postoji i lep vodopad, između velike i špicaste stene, ispod vodenice alu Gică. Između velike stene do ispod špicaste stene preko reke postojao je most, koji su sagradili Rimljani ,na tim stenama Rimljani su imali veliki vojni logor za svoje legije. Na špicastoj steni ima temelj, ostaci livnice.
 4. Ima dosta pepela i drugih predmeta koji dokazuju da je bila topionica. Između stena, kada se malo čačka nalaze se mnogi predmeti, ostaci rimskih legija: špicevi za strele, nekakvi bajoneti, kao cogije, dosta keramike, mamuze od konjanika i drugo.

                                                                                      

Galerija slika

Kontaktirajte nas

Adresa: 19317 Mokranje
Telefon:
Fax
E-mailemil75@outlook.com


Copyright: Emil Videsković
Design by: Emil Videsković