Mokranjske stene

 1. U kasnoj antici Mokranjske stene su služile kao utvrđenje,u arheološkom iskopavanju 1980.godine otkriven je sklop bedema sa pravougaonom kulom i građevinama u okviru bedema. Kula je postavljena pod izvesnim uglom u odnosu na bedeme,njene unutrašnje dimenzije su 3,50 x 4,40 metara.
 2. Od zidova kule sačuvan je jugozapadni i istočni zid debljine 1,20 metara. Drugi zidovi su uništeni presecanjem trase puta za kamenolom. Ovi zidovi se nalaze na koti 166… Pronađeni su kameni blokovi za stepeništa koje izlazi na šetnicu bedema. Ova nivelata obeležena je većim kamenim pločama heksagonalnog oblika.
 3. Period građenja antičkog utvrđenja na Mokranjskim Stenama je iz trećeg veka i dokaz je pronađeni  novac  Filipa prvog, kovan u kovnici Viminacium. Utvrđenje na Mokranjskim stenama je bio važan prelaz,neka vrsta kontrolnog punkta, gde je preko dana prolaz bio strogo kontrolisan,a tokom noći je svaki prolaz bio zabranjen.
 4. Vizantijski naziv bio je Mokren,i prelaz “Gvozdena vrata”. Pokretni arheološki nalazi ukazuju da je život na Mokranjskim Stenama nastavljen i u srednjem veku zbog izuzetnog geografskog položaja. Pronađeno je mnogo keramičkih lonaca ravnog dna,sivo crne boje,često sa pečatima radionicama. Sigurno je da je i prvo naselje bilo na Mokranjskim Stenama i to u vreme pre bronzanog doba, jer je arheolškim iskopavanjima to potvrđeno.
 5. Najstariji podatak o životu na Mokranjskim Stenama ostavio je čuveni Prokopije iz Cezarije u svom delu “De Aedificiis” koje je objavljeno 554.godine naše ere.Mokranjska Stena, Ad Petres nalazi se u spisku odmah iza tvrđave Timatohiom. Timatohiom je tvrđava koja se nalazi kod Knjaževca. Ta druga pozicija Mokranjskih Stena ukazuje na veliku važnost koje je ovo utvrđenje imalo u Prokopijevo doba.

Predmeti pronadjeni na Mokranjskim stenama

 1. Na Mokranjskim Stenama je pronađen i srednjovekovni sirijsko palestinski krst od koga je samo jedan krak sačuvan.
 2. Na krstu je bogorodica Oronte sa napred uzdignutim rukama, u dugoj haljini, koju uokviruju četri glave svetaca u medaljonima. Misli se da je ovaj krst nošen od hodočasnika, a datuje se u šestom veku.
 3. Takođe je pronađen i kovani novac Filipa prvog kovan u kovnici Viminacijum. Zatim, amfore keramičke posude iz trećeg i četvrtog veka, vremena kada su obnavljana stara i podizana nova utvrđenja na dunavskom limesu. Pronađena je i Fibula od bronze sa podvijenom nogom, i mnogo keramičkih lonaca ravnog dna, sivo crne boje,često sa pečatima radionica.

Tragovi života od pre 6.000 godina

 1. Nastavljena arheološka istraživanja na preistorijskom lokalitetu Potkapina u Mokranju. Uz stručnjake iz Beograda i kolege iz Kanzasa u SAD
 2. NEGOTIN - Arheolozi Muzeja Krajine i beogradskog Arheološkog instituta, skoro do kraja novembra istraživaće preistorijsku prošlost Negotinske Krajine na lokalitetu Potkapina u Mokranju. Jer, po dosadašnjim saznanjima,
 3. ovde je život započeo gotovo 4.000 godina pre naše ere, u bakarnom dobu, a nastavio se u gvozdenom, bronzanom, periodu rimske dominacije, sve do Vizantije i srednjeg veka. Arheolozi, predvođeni dr Aleksandrom Kapuranom i dr Aleksandrom Bulatovićem, vodećim srpskim stručnjacima za preistoriju, prilikom istraživanja sonde van preistorijskog naselja na Potkapini, već su naišli na srednjovekovnu nekropolu...
 4. Tri groba su ukopana u građevine koji potiču iz vizantijskog perioda, sa prilozima od staklene paste i bakarne žice koji će preciznije odrediti period u kojem je nastala ova nekropola - objašnjava rukovodilac istraživanja, dr Aleksandar Kapuran, naučni saradnik Arheološkog instituta. Ovaj nalaz, šta više, poslužiće i za veliki projekat etnogeneze Srba, koju radi Institut za molekularnu genetiku i genetsko inženjerstvo. Arheološka istraživanja u Mokranju nisu deo tog projekta, ali smo uzorke sa tog terena uzeli, jer nam je cilj da analiziramo populaciju koja je živela u različitim vremenskim presecima i uporedimo je sa sadašnjicom, kako bismo mogli da utvrdimo u kojoj meri su migracije uticale na genetski sastav - kaže istraživač pripravnik Slobodan Davidović.
  Iako se za ovo naselje zna od 1976. - posle zaštitnih istraživanja koje je na tom prostoru sproveo arheolog Đorđe Janković - sistematska istraživanja, pod rukovodstvom dr Ivane Radovanović, započela su pre tri godine: zahvaljujući saradnji Muzeja Krajine, Arheološkog instituta i američkog univerziteta Lorens iz Kanzasa. Narednih godina, po rečima arheologa Gordana Janjića, direktora negotinske ustanove kulture, planirano je da se u istraživanja uključe
 5. i stručnjaci koji izučavaju srednji vek... ISTRAŽIVANjA prate i nelegalne aktivnosti tragača za zlatom koji su, privučeni legendama o navodnom blagu, lane do temelja uništili jedno malo preistorijsko utvrđenje.

                                                                                  

Galerija slika

Kontaktirajte nas

Adresa: 19317 Mokranje
Telefon:
Fax
E-mailemil75@outlook.com


Copyright: Emil Videsković
Design by: Emil Videsković