Vodenice u Mokranju

 1. Na ataru sela Mokranja je bilo mnogo vodenica. Građene su na Sikolskoj reci, na reci Čubrici i na Timoku.
  Kod stena, ispod visoke stene (Sćiju al mocat) bila je vocenica sa 4 kamena, sa više vlasnika Gicića,GICĂŠĆI. Vodeničar je bio dugo vremena Gica al Stanjiji.Malo niže bila je MORA ALU GICA ALU STOJAN, isto sa 4 kamena. Vodeničar je bio dugo vremena Larga al Puri. U selu i danas stoji vodenica, koja je imala 4 kamena. Imala je više vlasnika, po familijama: Zarići, Kalinovići i dr. Vodeničare su određivali vlasnici kada je dolazio red da oni koriste ušur od vodenice. Zatim, na Timoku, u Mokranjskom ataru, je bila velika vodenica, sa četiri velika točka i 4 kamena.
 2. Ova vodenica je imala jaz koji je zagradio Timok i tako je stvarano veliko jezero.Voda je dovođena LA KIRIPURI ,
 3. kroz 4 uska kanalića voda je pokretala velike točkove,a točkovi pokretali kamenove u vodenici. Ispod vodenice,
 4. gde je izlazila voda bio je veliki vir, gde se voda okretala ukrug i bio pravi raj za kupanje. Ispod jaza u Timoku svake godina Mokranjci su potapali svoju kudelju, A MURAT KINJEPA.Kada se vadilo konoplje, posle 20 dana kvašenja
 5. u vodi, tamo je bilo uvek i po 50 familija i ceo dan se vadilo konoplje iz vode, pralo i izlagano na sunce da se suši.
 6. Tamo se boravilo ceo dan. Toga dana na Timoku svaka familija je obavezno kupala i svoju zaprežnu stoku, koja je dovukla kola do Timoka, konji ili volovi. Kupali su ih tako što su ih dovodili kod Kiripa u veliki vir, vodili ih za ular ili povodac u vodu, koja je uvek kružila i ponela vola ili konja u krug, .Vir je imao oko 15 m u prečniku.
 7. Vlasnici ove vodenice su bili Srbi iz Rajca i Rogljeva.Dalje, jedna vodenica je bila La kapu Đalulluj, na Sikolskoj reci. Vlasnik je bio jedan Kobišničanin. Nedaleko od ove, bila je u blizini još jedna vodenica, ali na reci Čubrici,
 8. jer se te dve reke malo niže ulivaju jedna u drugu. I ova vodenicaje bila vlasništvo nekih Kobišničana.
 9.  
 1. Uzvodno na Čubrici vodenice su gradili samo Kobišničani. Na oko 3 km uzvodno bila je vodenica Kobišničana, dalje na zapad vodenica A-DANČIULUJ, takođe iz Kobišnice. Dalje uzvodno na zapad je bilo još 4 vodenice na Čubrici – sve u vlasništvu Kobičničana.Samo u ataru sela Mokranja je bilo 11 vodenica, a Mokranjcii, kada nije bilo dovoljno vode na rekama, kukuruz i žito su mleli i u parnom mlinu u Bukovču, la lu Prvu lu Antonje, u Negotinu kod Misića, na Timoku uzvodno kod Rajca ili dalje. Kad je bilo dovoljno vode sve vodenice  su neprestano radile, jer
 1. se trošile velike količine hrane, kako za mnogobrojna velika domaćinstva tako i za njihovu stoku.
 2. U vodenicu se vozilo uvek više punih džakova, često i preko 10 komada. Puni džakovi bi se ostavili kod vodeničara
 3. i on bi odredio vreme kada da dođe domaćin i samelje svoje mlivo. Vodeničar nikada nije sam bez vlasnika mleo. Vodenica je radila neprekidno. Često se red za mlevenje određivao i noću.Uveče su se okupljali njih 7- 8,
 1. muškaraca, nekada i više, čiji je red da melje bio te noći.Uopšte niko nije u vodenici spvao iako je svaka vodenica
 2. i mnala širok daščani krevet gde je moglo više njih spavati obučeni,jer se nije znalo kad će ga vodeničar buditi da melje,SA PUNA IN KOŠ BOBELJI.Obavezno se kuvao  kačamak svežim brašnom koje je u tom momentu curelo
 3. sa kamena. Kačamak se kuvao u velikom bakraču i dvojica, sa dva MESĆEKAU su mešali brašno.
 4. Drugi su pržili kobasice, šunku, sveže meso, pripremali sir i dr. Celo vreme su se samo pričali priče.
 5. Čuvene su priče koje se pamte iz vodenica. Kad je gotov kačamak, mora se prevrnuti iz velikog bakrača.
 6. Obično se skidala vrata i na njoj se prevrnjivao, A RASSTORNAT MAMALJIGA. Veliki okrugli kačamak se sekao tankim koncem u tanke kriške i postavljao se na sto i jelo se sa prženim mesom, sirom i pilo vino. Bilo je više vrsta mesa i više vrsta vina, jer je svako donosio. Pilo se zajednički, ne gledajući čije je šta. Kada je nekom dolazio red
 7. da počne mleti, vodeničar bi ga pozivao i zajedno bi iz džaka uzimali zrna punili posebnu posudu od dreta FERĐEL, koji  je zahvatao 16  manjih osudica KAPEĆE. Zajedno su se brojali ferđeli i na kraju je vodeničar uzimao na ime svoje usluge ušur.Posle večere, ko je hteo mogao je da legne. Po pravilu, iz vodenice niko nije odlazio noć kući, jer bi nailazio na čini, FERMEČE, na seoskim rakrsnicama, a to bi bila katasrofa. Žene nisu odlazile u vodenicu, sem u nuždi kada nije bilo muške glave u kući i to samo danju.Ipak!! Svi vodeničari su bili mangupi, velike lole. Danas ne radi više nijedna vodenica u mokranjskom ataru.Međutijm, Mokranjci koji imaju mogućnosti treba da imaju i pameti pa da tamo gde su bile vodenice da naprave male hidrocentrale.To će im donositi mnogo bogatstva,a izgradili bi ih vrlo lakojer ima 80 posto infrastrukture: jaz, jaruge, temelj  za vodenicu

                                                                                              

Galerija slika

Kontaktirajte nas

Adresa: 19317 Mokranje
Telefon:
Fax
E-mailemil75@outlook.com


Copyright: Emil Videsković
Design by: Emil Videsković