Mokranje - selo u istočnoj Srbiji

 1. Selo Mokranje se nalazi između dva brda, Rušanjskog i Alije, kroz njega protiče Sikolska reka,pozadi su Mokranjske
 2. stene, a ispred njega ravnica. Selište se pruža do prostrane Timočke doline, sve do Bugarske granice.
 3. Od sela do Bugarske granice ima šest ,a do železničke stanice pet kilometara.
 4. Negotin je udaljen osam kilometara. Nema tačnih podataka otkud ovom selu ime "Mokranje".Prenosi se legenda
 5. od usta do usta da ime dolazi od srpske reči "mokro",pošto je selo u dolini,kroz njega je prolazio veliki broj potočića,
 6. od mnogobrojnih izvora i česama,pa je tu bilo uvek vlažno i mokro.Valjda je tako. Priča se da je tako.
 7. Stari ljudi su pričali da je selo više puta menjalo svoju lokaciju.Najstarije stanište sela je bilo na Strmini, na kraju Visočkog brda,na padini prema severu,do Timoka, pa se kasnije selilo u dolinu Selište oko reke.
 8. Ima podataka da je selo bilo nastanjeno i prema Negotinu,na padini Balejskog brda.Po predanju su mnoge porodice napustile selo zbog "Turskog zuluma" i otišle u zbegove ili u Erdelj i Požarevački kraj.
 9. Tako se Srpsko stanovništvo proredilo, a na mesto njega doselili se Ungurjani.

 1. Mokranje je ratarsko seosko naselje zbijenog tipa udaljeno 10 kolometara južno od Negotina. Smešteno je na prosečno 90 metara nadmorske visine, na dolinskim stranama Sikolske (Mokranjske) reke, leve pritoke Timoka,
 2. s obe strane asfaltnog puta ka Negotinu. Severna geografska širina naselja je od 44o 09’ 29”, istočna geografska dužina 22o 32’ 39”, a površina atara 2. 538 hektara.Pripada starim naseljima. Navodi se u tursko doba kao jedno
 3. od naselja u hasu formirano između 1491.godine i 1521.godine.Kasnije - 1530.godine kao naselje sa 34 kuće
 4. i 1586.godine kao naselje sa 23 kuće. Kroz istoriju se pominje više puta i beleži promenljivu naseljenost. Između 1723.godine i 1725.godine selo je nosilo naziv Mokreny, 1783.godine većina kuća u njemu je ”pod zemljom” - “burdelji”. Godine 1811.pominje se kao Mokranja, 1846.godine je imalo 188 kuća, a 1866.godine 266 kuća.
 5. Krajem 19. veka selo je nosilo naziv Milanovo (po kralju Milanu), a od 1903.godine vraćeno je staro ime.
 6. Današnje naselje objedinjuje tri male: Gornju, Srednju i Prekorečku malu, od kojih se jedan fizionomski deo u
 7. poslednjoj naziva Srbija.Seoska zavetina je Uskrs. U naselju se nalazi pravoslavna crkva izgrađena 1872.godine,
 8. posvećena Svetoj Trojici.
 1. Stanovništvo Mokranja je pravoslavno, prilikom popisa nacionalno se izjašnjava kao srpsko i vlaško (starinačko i doseljeno).Antropo - geografskim i etnološkim izučavanjima svrstano je u vlaška naselja. Mokranje je 1921.godine imalo 420 kuća i 1.922 stanovnika, 1948.godine – 466 kuća i 1.993 stanovnika, a 2002.godine 384 kuća i 726 stanovnika.Godine 2007. na privremenom radu u inostranstvu (uglavnom Nemačka i Švajcarska) iz ovog naselja je oko 450 stanovnika. Osnovna škola u naselju (osnovana 1867.godine) školske 2006/2007. godine imala je 22 učenika. Zemljoradnička zadruga u Mokranju osnovana 1898.godine (obnovljena 1947.godine kao Zemljoradnička nabavno - prodajna zadruga), danas radi u sastavu zadruge u Negotinu. U Mokranju je od 1949.godine do 1953.godine radila i Seljačka radna zadruga 'Stevan Mokranjac'.Električnu rasvetu naselje dobija 1952.godine,
 2. Dom kulture 1953.godine, telefonske veze 1977.godine a vodovod 1993.godine.

 

 1. U prvoj polovini 16.veka-1530/33,Mokranje je imalo između 20 i 30 domaćinstva. Rušanj se nalazi na severo istoku od sadašnjeg naselja.Roman - Romanja, kao naselje se nalazilo istočno od sadašnjeg naselja u blizini železničke stanice Mokranje. To je potez gde se Čubarska reka uliva u Sikolsku reku i gde se nalazi Romanov most.
 2. Lokva je u nastavku Rušanjskog brda u dolini Sikolske reke. Balejsko brdo iza Rušanjskog brda. Granica atara Mokranja graniči se sa atarom Kobišnice. Atar sela Mokranje nalazi se između atara Kobišnice i Negotina na severu, na severozapadu je atar sela Čubre, na zapadu atar sela Rečke, na jugu atari sela Rogljeva i Veljkova.
 3. Na istoku je granica prema Bugarskoj. Granicu čini reka Veliki Timok. Godine1586.napušteno je u Krajini 37 seoskih naselja,u nahiji Krivina. Tada su bila naselja: Donja Sokolovica,Gornja Sokolovica,Srednja Sokolovica,Vrsav,Donja Visoka,Vrlo Visoka. Rušanj je imao 12 domova, Barbaševo 10 domova,Gornja Visoka 4 domova,Romana 12 domova,Balej 25 domaćinstava i Mokranje 12 domaćinstava. Balej se nalazio blizu Rakovice i Bregova,preko Timoka. Oni su imali svoje pivnice i vinograde iza Rušanjskog brda. U Mokranju je bilo dosta doseljenika iz Baleja
 1. Osnovni tipovi zemljišta u Mokranju su smonice ,ali ima i aluvijuma u dolini Timoka. Susreće se
 1. i gajnjača,degradirana crnica i razni prelazni tipovi. Atar ovog naselja nije siromašan šumom.
 2. Ima je u Aliji i Hajdučkom potoku. Sačuvani su cer,granica,hrast,gorun i bagrem. Od životinja ima u Aliji divljih svinja,fazana,jelena i srna.Sreću se i zec i lisica. Kuće su zbijene na obema obalama ovih reka. Mokranje je naselje zbijenog tipa,spada u ekonomski jaka naselja Negotinske ravni Donjeg Timoka. Naselje ima elipsast oblik i deli se na 3 dela :gornji,srednji i prekorečki. Najbolje ratarske površine su prema Timoku. Na zapadu se nalazi visoka krečnjačka stena (stji), kroz koju je Sikolska reka prosekla ždrelo Sokolovicu ispod koje u vidu slapa,visokog 10 metara pada voda u veliku bućnicu,gde su bile seoske vodenice. Istočno od sela dolina se proširuje u široko polje
 3. i Negotinsku ravnicu. Najbolje njive su u polju i zovu se Arnautski kraj,Ciganski kraj,Delijin kraj,Bunarski ključ,Ušće reke,Izgoretina (pržovalje) i Seljiš (pađina). Ostali potezi zovu se: Maslarica,Čubrica,Tupanj,Tavan,Kapuđal,Padina ,Papratište (Ferige), Krst,Čapljinac,Stena i Koziji rt. Groblje je istočno od sela u dolini Zakatare.

                                                                                              

Galerija slika

Kontaktirajte nas

Adresa: 19317 Mokranje
Telefon:
Fax
E-mailemil75@outlook.com


Copyright: Emil Videsković
Design by: Emil Videsković